Jak wypisać się z lekcji religii?

0
2065

W myśl polskiego prawa oświatowego, religia jest przedmiotem dodatkowym, na którego uczęszczanie nie jest obowiązkowe. Utarło się, że traktuje się te zajęcia dokładnie tak samo jak każde inne, dlatego warto przypominać rodzicom oraz pełnoletnim uczniom ich prawa nadane z mocy ustawy. Stanowi ono, że z religii można zrezygnować na rzecz przedmiotu uczęszczania na inny przedmiot – na etykę, bądź na żaden.

Jak odpisać się z lekcji religii?

Najprościej: nie zapisywać się w ogóle na początku roku. Jest to przedmiot dodatkowy, więc należy wypełnić specjalny formularz. Jeżeli się tego nie zrobi – problem znika. Oczywiście w razie zmiany zdania można wypisać się z religii w trakcie trwania roku szkolnego, wówczas jeżeli nie uczęszcza się również na etykę to na świadectwie w rubryczkę zostanie wpisana kreska. Wypisanie w trakcie roku szkolnego jest o tyle problematyczne, że wymaga sformułowania określonego pisma. Co istotne, dyrektor szkoły nie ma prawa takowego nie przyjąć. Wychowawcy często straszą, że jak nie religia, to etyka. Tutaj należy po kolejny podkreślić, że można nie chodzić na żaden z tych przedmiotów.

Problem pierwszej i ostatniej lekcji

W trakcie trwania lekcji religii, na którą dziecko nie uczęszcza szkoła musi zagwarantować mu opiekę. Oznacza to w praktyce, że uczeń będzie musiał w samotności posiedzieć na świetlicy bądź w bibliotece. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z odpisywania się: nie widzi bowiem w tym sensu, jeśli i tak będzie musiało czas spędzać w szkolnych murach i to jeszcze w totalnym odosobnieniu. Dobrą praktyką jest więc umieszczanie religii na pierwszej lub ostatniej lekcji: wówczas rodzic może zawiadomić szkołę, że bierze za niego odpowiedzialność w okresie trwania zajęć. Pozwala to uczniowi na późniejsze przychodzenie do szkoły lub wcześniejsze z niej wychodzenie. Szkoły jednak niestety rzadko układają w ten sposób plan. Można oczywiście próbować interweniować, aczkolwiek nie jest to obowiązek szkoły, z którego placówka musi się koniecznie wywiązać. W ostatnich latach rośnie jednak popularność rezygnowania z lekcji religii: coraz mniej pobożni rodzice pozwalają swoim pociechom na chociażby jeden przedmiot mniej w ich napiętym planie lekcji. Przykładowo, w Łodzi na katechezę uczęszcza już tylko 45% młodych ludzi.

Dodaj komentarz